میزبانی لینوکس حرفه ای ایران

سرعت بالا، سرورهای ایران

میزبانی لینوکس حرفه ای ایران پکیج 1

100MB فضا
5GB ترافیک ماهانه
5 پارک دامین
2 ساب دامین
1 تعداد سایت
1 اکانت FTP
15 اکانت ایمیل
1 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی لینوکس حرفه ای ایران پکیج 2

250MB فضا
7GB ترافیک ماهانه
5 پارک دامین
2 ساب دامین
1 تعداد سایت
2 اکانت FTP
25 اکانت ایمیل
2 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی لینوکس حرفه ای ایران پکیج 3

500MB فضا
15GB ترافیک ماهانه
دامنه ملی رایگان (خرید سالانه)
10 پارک دامین
2 ساب دامین
2 تعداد سایت
15 اکانت FTP
60 اکانت ایمیل
3 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی لینوکس حرفه ای ایران پکیج 4

1GB فضا
25GB ترافیک ماهانه
دامنه ملی رایگان (خرید سالانه)
15 پارک دامین
نامحدود ساب دامین
3 تعداد سایت
نامحدود اکانت FTP
نامحدود اکانت ایمیل
3 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی لینوکس حرفه ای ایران پکیج 5 - پیشرفته

2GB فضا
40GB ترافیک ماهانه
دامنه ملی رایگان (خرید سالانه)
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
4 تعداد سایت
نامحدود اکانت FTP
نامحدود اکانت ایمیل
5 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی لینوکس حرفه ای ایران پکیج 6 - پیشرفته

5GB فضا
40GB ترافیک ماهانه
دامنه ملی رایگان (خرید سالانه)
20 پارک دامین
نامحدود ساب دامین
5 تعداد سایت
نامحدود اکانت FTP
نامحدود اکانت ایمیل
5 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی لینوکس حرفه ای ایران پکیج 7 - پیشرفته

7GB فضا
120GB ترافیک ماهانه
دامنه ملی رایگان (خرید سالانه)
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
6 تعداد سایت
نامحدود اکانت FTP
نامحدود اکانت ایمیل
7 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی لینوکس حرفه ای ایران پکیج 8 - پیشرفته

10GB فضا
200GB ترافیک ماهانه
دامنه ملی رایگان (خرید سالانه)
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
7 تعداد سایت
نامحدود اکانت FTP
نامحدود اکانت ایمیل
10 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

Powered by WHMCompleteSolution