هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز پرسرعت با پنل قدرتمند Plesk

میزبانی ویندوز ایران پکیج 1 - پلسک

۱۰۰MB فضا
۴GB ترافیک ماهانه
بکآپ گیری ابری
دارد SQL Server Enterprise
دارد APP Pool اختصاصی
Plesk کنترل پانل
نامحدود پارک دامین
2 ساب دامین
1 تعداد سایت
1 اکانت FTP
5 اکانت ایمیل
1 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی ویندوز ایران پکیج 2 - پلسک

250MB فضا
8GB ترافیک ماهانه
بکآپ گیری ابری
دارد SQL Server Enterprise
دارد APP Pool اختصاصی
Plesk کنترل پانل
نامحدود پارک دامین
5 ساب دامین
1 تعداد سایت
5 اکانت FTP
10 اکانت ایمیل
2 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی ویندوز ایران پکیج 3 - پلسک

500MB فضا
15GB ترافیک ماهانه
بکآپ گیری ابری
دامنه ملی رایگان(سفارش سالانه)
دارد SQL Server Enterprise
دارد APP Pool اختصاصی
Plesk کنترل پانل
نامحدود پارک دامین
10 ساب دامین
1 تعداد سایت
15 اکانت FTP
20 اکانت ایمیل
4 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی ویندوز ایران پکیج 4 - پلسک

1GB فضا
25GB ترافیک ماهانه
بکآپ گیری ابری
دامنه ملی رایگان(سفارش سالانه)
دارد SQL Server Enterprise
دارد APP Pool اختصاصی
Plesk کنترل پانل
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
1 تعداد سایت
نامحدود اکانت FTP
نامحدود اکانت ایمیل
6 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی ویندوز ایران پکیج 5 - پلسک

5GB فضا
45GB ترافیک ماهانه
بکآپ گیری ابری
دامنه ملی رایگان(سفارش سالانه)
دارد SQL Server Enterprise
دارد APP Pool اختصاصی
Plesk کنترل پانل
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
1 تعداد سایت
نامحدود اکانت FTP
نامحدود اکانت ایمیل
8 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

میزبانی ویندوز ایران پکیج 6 - پلسک

20GB فضا
60GB ترافیک ماهانه
بکآپ گیری ابری
دامنه ملی رایگان(سفارش سالانه)
دارد SQL Server Enterprise
دارد APP Pool اختصاصی
Plesk کنترل پانل
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
1 تعداد سایت
نامحدود اکانت FTP
نامحدود اکانت ایمیل
10 پایگاه داده
اختیاری آیپی اختصاصی

Powered by WHMCompleteSolution